Vyhledání osoby v Centrální evidenci exekucí

Služba umožňuje vyhledat zadanou osobu v Centrální evidenci exekucí Exekutorské komory ČR. Nově také SR.

Pro vylustrování osoby zadejte jedno z následujících

Jméno: Příjmení:
Datum narození: (DD.MM.RRRR, povinné)
 
Název nebo IČ: